POËZIE PODIUM OSS


Jan van den Boom

Zelf maakt hij verschil tussen een gedicht, een vers en een rijm. Zelden lukt het, vindt hij, om te komen tot een echt gedicht, maar het blijft een plezier om emoties te vangen in de verdichting van zinnen. Wie het lukt zijn/haar zielenroerselen ‘verdicht’ weer te geven, is zijn/haar eigen psycholoog. Herhaling van ritme en klank verfraaien Jans teksten.

Jan was stadsdichter van 2015 tot en met 2016.

 

Michel Nierop

Michel (Oss 1980), schrijft gedichten waarin liefde, natuur, afscheid, humor, woordspelingen en fantasie kenmerken zijn in een poging mooie beelden op te roepen die mensen kunnen ontroeren of vermaken.

Sinds 28 april 2021 vervult Michel Nierop de functie van stadsdichter en geniet Oss tweewekelijks van zijn vernuftig geregen woorden.

 

Iris Besseling

Deze student Creative Writing (ArtEZ Arnhem) en Literatuurwetenschap (Universiteit Utrecht) neemt je via kleine, persoonlijke observaties mee haar wereld in. Haar poëzie is kwetsbaar en rauw, en als geen ander vertaalt zij een mix van passie, pijn en humor in toegankelijke taal. Het liefst staat ze op podia, om haar poëzie echt een eigen stem en lichaam te geven. Taal is haar favoriete spelletje.

 

Geert de Haan

De gedichten van Geert staan op zichzelf of horen bij zijn beelden. Hij observeert als het ware vanaf een bankje de kleine en grotere wereld. 'Al zittend' vraagt hij zich af wat er zoal omgaat in een mens en hoe die zich verhoudt tot anderen en diens omgeving. In dat proces spelen vorm en taal met elkaar ... tot een gedicht.

Geert de Haan was actief bij diverse kunst- en poëzieprojecten, stond mede aan de wieg van het PPO en won in 2007 de Museum Jan Cunen prijs "de Ingreep".

 

Marianna

Marianna vindt de woorden voor een beeld dat zich opdringt. Verdicht de zinnen en verschuift de woorden tot ze de hun eigen plek innemen. Tot ze haar met rust laten.

Zij nodigt de lezer uit om haar schrijfsels te lezen, om ze te herlezen. Om steeds weer nieuwe betekenissen en lagen te vinden.

 

Harrie de Koning

Harrie is drs. in de Nederlandse taal- en letterkunde met een aantekening in de ‘bijrichting’ Analyse Poëzie. In 1991 publiceerde hij voor het eerst in Oss en in 1993 kwam hij met een bundel Gebogen Regen, waarvoor de Osse dichter Jos Steegstra hem nuttige publicatie adviezen gaf.

In het nieuwe millennium bracht Harrie, ook wel schrijvend als HA Zonnevis, drie boekjes uit: A, Pro en Po. De A als inleidingen op dat werk, Pro voor proza en Po voor poëzie. Samen staan ze als a propos voor een belangrijk aspect van zijn schrijver­schap, want in de flits, in het voorbij­gaan, in de schim ontkiemen zijn gedichten en ook zijn vaak ultrakort proza. De Afrikaanse schrijver Ben Okri spreekt van: “De inspiratie in de vlucht vangen.”

 

Jan Rikken

Poëzie van Jan Rikken kenmerkt zich door kort en krachtig taalgebruik; het is toegankelijk, vaak humorvol en soms met een zweem van cynisme. Jan houdt van spelen met woorden en zoekt daarin de verrassing.

Naast het korte vrije vers geniet vooral de Japanse dichtvorm haiku/senryu zijn voorkeur. Jan laat je met weinig poespas en straight to the hart proeven aan cultuur, natuur en persoonlijke indrukken.

 

Beppie Lotterman

Beppie is van beroep beeldend kunstenaar en maakt voornamelijk abstracte schilderijen. Bij dat schilderproces zijn gedichten een belangrijke inspiratiebron. Het actief opschrijven van woorden en zinnen doet Beppie al vanaf haar puberteit, maar een echt gedicht schrijven kwam er tot aan de oprichting van PPO nog niet van.

Sinds die oprichting in 2009 is Beppie voorzitter van Stichting PPO en heeft poëzie een nog grotere plaats in haar leven gekregen. "Ik word nu uitgedaagd om af en toe zelf een dichtregel te schrijven, en soms wordt dit meer dan een regel. Ik noem mezelf geen dichter, misschien ben ik wel meer een Dichtschilder; een bijnaam die ik ooit kreeg van de stadsdichter van Oss. Een (voorzittende) schilder die af en toe een gedichtje schrijft."

 

Jan van Vorsselen

Jan van Vorsselen ( Nijmegen, 1941) speelt graag met woorden en gebruikt daarbij het rijm. Schrijven inspireert hem tot kernachtig formuleren, iets dat hij soms mist in het gesproken woord. Jan is sociaal en maatschappelijk actief op verschillende terreinen. Hij is ongebonden alsook politiek geïnteresseerd. Hobby’s zijn onder meer beeldhouwen en lezen. In het lezen van boeken gaat zijn voorkeur uit naar non-fictief. De inhoud ervan probeert hij steeds te vangen in het schrijven van een korte samenvatting en een persoonlijk reflectie.

 

Julia Simonse, jeugdlid

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, donec auctor euismod vivamus magna vel natoque, metus platea cubilia magnis fusce etiam.

Julia was jeugdstadsdichter van 9 maart 2018 tot en met 28 april 2021.

 

Emma Simonse, jeugdlid

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, donec auctor euismod vivamus magna vel natoque, metus platea cubilia magnis fusce etiam.

Emma was jeugdstadsdichter van 9 maart 2018 tot en met 28 april 2021.

 

 

Nell 'Svara' Creemers

Nell 'Svara' laat zich graag leiden door haar intuïtie. Svara betekent: dát wat klinkt. Meditatief klanken laten verdichten en in poëzie gieten die háár past, gedragen door de kracht van een scherp waarnemingsvermogen en het denken in beelden.

Nell's Raja Yoga-achtergrond, het gewone in het dagelijks leven, de mens en natuur als spiegel, zijn haar grootste leermeesters en inspiratiebronnen voor alles wat ze vorm geeft.

Nell 'Svara' blogt haar gedichten die ook met regelmaat in bloemlezingen worden opgenomen.

 

Karin Hamels

Poëzie is passie voor Karin. Spelend met woorden worden haar gedachten tot zinnen. De uiteindelijke betekenis zit hem in de vorm waarin zij die giet. Karin ziet het zelf als "de kunst om met weinig woorden veel te zeggen." Ze houdt van vernieuwing, het allooi van dat woord blijft haar bezigen. Tilburg is de stad waar ze vandaan komt, het schrijven van gedichten in prachtige krullen door haar vader geïnspireerd, Oss haar thuis.

 

Jo van Lieverloo

De rode draad binnen de poëzie van Jo (1944) is de universele strijd tussen goed en kwaad. Als rasechte Ossenaar spiegelt hij thema's als maatschappelijke ongelijkheid en onrecht. Hij verwoordt, vaak in sonnetvorm, de diepste emoties van de mens en verhaalt over leven en dood, liefde en pijn, maar eindigt altijd in optimisme. Jo observeert en ziet de grootsheid van het kleine. Zijn pen schenkt hem vrijheid.

 

Ruud van der Linde

De doorgaans flamboyante stijl uit Van der Lindes romans weet hij in de gedichten juist wat te temperen; dat doet zijn poëzie goed. Niettemin blijft hij puntig dansen op ritmiek en zet in rake zinnen een sfeer neer die meesleurt; ongeacht het onderwerp.

Kortom: Ruud schrijft krachtig, geestig, alsook soms treiterig serieus, niet zelden getuigend van ongefilterde eruditie. Klinkt gewaagd, mogelijks wat onbescheiden, maar waarom zou een schrijver/dichter bescheiden moeten zijn? Schopenhauer zegt immers: “Wat is bescheidenheid anders dan gehuichelde deemoedigheid?”

 

Han Jansen

De poëzie van Han is bevattelijk en geeft de lezer het gevoel langszij de poëtisch verbeelde onderwerpen van de dichter te reizen.

Han's tochten voeren je over persoonlijke en sociaal-maatschappelijke paden, waarbij natuur, kunst en cultuur én de gemeenschap geregeld sturende ingrediënten zijn.

De van origine Twentse journalist en tekstschrijver ademt heldere taal in poëzie en proza alsook in zijn redactionele artikelen en columns.

Han was stadsdichter van 18 april 2019 tot en met 28 april 2021.

 

Kitty Schaap

Kitty Schaap schrijft al meer dan twintig jaar teksten in de ruimste zin des woords: artikelen, verhalen, columns en natuurlijk gedichten, die men letterlijk overal kan tegenkomen.

Twee keer was ze stadsdichter van Oss; een keer met de Dichtersbent en later nog eens drie jaar in haar eentje.

Noem haar gerust een taalnerd. Wel eentje die met een scherp oog iedere taalfout ontdekt en corrigeert.

Kitty was stadsdichter van 2016 tot en met 18 april 2019.

 

Joan alias Hartenvrouw

De poëzie van Joan gaat uit van de beleving en het gevoel. In 2014 belandde een gedicht van Joan bij de toenmalige stadsdichter van Oss; hij inspireerde en stimuleerde haar. Vanuit haar beroep als klinisch chemisch analist verstaat zij de kunst goed waar te nemen en te analyseren. Die vaardigheden, aangevuld met een vleugje filosofie en spiritualiteit, vind je terug in haar poëzie

 

Marlies van der Wouw

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, donec auctor euismod vivamus magna vel natoque, metus platea cubilia magnis fusce etiam.